COPROPHILIAC / Whining Bitch Treatment (CD)COPROPHILIAC / Whining Bitch Treatment (CD) - out of stock

イタリア産2人組ガテラル・ポルノブルータルデスメタル。
2012年9曲ファーストフルアルバム。